Konference „VODA 2020 – Stavba a voda“

Webinář 20. řijna 2020 od 15.00 hod.
Program: Představení tematických sekcí konference a moderovaná odborná diskuze


www.voda2020.cz